BLANKA ADENSAMOVÁ
Blanka Adensamová (* 24. listopadu 1949, Turnov) je malířka, sklářská výtvarnice, designérka a sochařka. Studovala ve sklářském ateliéru na VŠUP v Praze u prof. Stanislava Libenského. Její skleněné sochy jsou zastoupeny v prestižních světových sbírkách po celém světě. Od roku 1994 má v Japonsku stálou expozici svých soch. Blanka Adensamová se považuje za romantičku, úzce spjatou s přírodou. Jejím hlavním tématem je skleněná plastika. Během svých tvůrčích let prošla několika směry, proto má skleněná krása v jejím pojetí rozmanité projevy. Lyrika a romantismus, mystika, kontrasty, sen a skutečnost, to jsou témata, která ve své tvorbě zachycuje. Její díla působí lehce, autorka dokáže zachytit v krátkém okamžiku proměnu žhnoucí skleněné hmoty v křišťálový led. Její výjimečnost spočívá i v technice, kterou používá. „Ve své podstatě je tavená plastika to nejtěžší, nejdražší a nejsložitější ve výtvarném zpracování skla,“ uvádí umělkyně. Výroba jedné plastiky trvá několik měsíců i let. Je nejen fyzicky, ale také časově náročná.

Díla autora

Žádné produkty nejsou k dispozici.