ANNA JOŽOVÁ
Anna Jožová (*1996) je česká umělkyně a designérka, která pracuje se sklem na pomezí volného umění a designu. V roce 2023 absolvovala studium v magisterském programu v Ateliéru skla pod vedením profesora Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi lety 2016 a 2017 studovala v ateliéru Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška na Fakultě umění a designu při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Oboru keramiky a porcelánu se Anna věnovala již při studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara. Od roku 2018 vytváří Anna Jožová série autorských váz, kterými vždy reaguje na aktuálně zkoumané téma. Některé z těchto sérií na sebe proto částečně navazují a posouvají tak umělecký i technologický přístup do nových poloh. Její dosud nejzásadnější tvůrčí tematikou je reflexe dopadů lidských zásahů na životní prostředí, které řeší např. v rámci sérií Gaia, Keto, Nava. Anna Jožová se zároveň dokáže ve své práci ohlédnout s notnou dávkou humoru za některými momenty naší každodennosti a v některých případech je její tvorba až filosofickou meditací nad existencí člověka a jeho svázanosti s určitým časem a místem.

Díla autora

Žádné produkty nejsou k dispozici.